Kształtowanie się polskiej terminologii biznesowej (na przykładzie „Czasu” z lat 1870–1914). Analiza semantyczna

Paulina Gajda-Gałuszka

 „Rozprawa Pauliny Gajdy-Gałuszki Kształtowanie się polskiej terminologii biznesowej wpisuje się w nurt badań językoznawstwa kognitywnego, zwłaszcza semantyki prototypu oraz koncepcji scen i ram interpretacyjnych […]. Stanowi ona nie tylko cenną refleksję nad specyfiką języków specjalistycznych, lecz także (zwłaszcza) niezwykle istotny przyczynek do badań nad kształtowaniem się polskiego języka biznesu. Na uznanie zasługuje również solidna i rzetelna podstawa materiałowa rozprawy połączona z erudycyjną refleksją językoznawczą, co czyni jej wartość bezsporną”.

Z recenzji dr. hab. Wiesława Tomasza Stefańczyka

Paulina Gajda-Gałuszka – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 r. otrzymała wyróżnienie Rady Wydziału Polonistyki UJ za obronioną rozprawę doktorską. Współpracuje z Wydziałem Polonistyki UJ, gdzie dotychczas prowadziła zajęcia z kultury języka, retoryki wystąpień publicznych oraz gier i rytuałów komunikacyjnych. Jej zainteresowania badawcze obejmują języki specjalistyczne, terminologię i terminografię, a także semantykę i pragmatykę językową. Jest autorką prac naukowych dotyczących polskiego języka biznesu, terminologii biznesowej, leksykografii terminologicznej oraz tekstów prasowych jako źródła słownictwa specjalistycznego.

Wersja drukowana

cena: 40 zł

zamawiam