Nasz język ojczysty – różne oblicza tożsamości

pod redakcją Rafała Mazura i Barbary Żebrowskiej-Mazur

 „Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzeci tom serii «Nasz język ojczysty», tworzonej przez młodych badaczy – studentów i doktorantów. Ponieważ prace nad niniejszą monografią zostały zainicjowane w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, problematyka przedstawiona w publikacji dotyczy zagadnienia szeroko pojętej tożsamości. Zgodnie z zamysłem redaktorów tomu poszczególne rozdziały stanowią próbę zrekonstruowania kulturowej i społecznej tożsamości współczesnych Polaków, która dziś przejawia się nie tylko przez poczucie odrębności narodowej, ale także na płaszczyźnie wspólnoty więzi rodzinnych, lokalnych, społecznych i zawodowych. Znalazło to wyraz w interdyscyplinarnym podejściu przyjętym przez autorów. (…) Wierzymy, że niniejsza monografia spotka się z życzliwością czytelników jako ciekawe i pouczające podejście do zagadnienia tożsamości w języku”.

Ze Wstępu

Wersja drukowana

cena: 40 zł

zamawiam