Aspekty edukacyjne na łamach czasopisma „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne"

Katarzyna Rogozińska

Podejmowanie badań związanych z czasopiśmiennictwem dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku stanowi cenną inicjatywę. Przedstawione przez dr Katarzynę Rogozińską opracowanie dotyczące periodyku „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, wychodzącego w Warszawie w latach 1877–1907 (…), doskonale wpisuje się w nurt wydanych dotychczas drukiem publikacji różnych autorów. Dokonywano już opracowań poszczególnych zagadnień na łamach różnych pism – politycznych, społecznych, kobiecych, abstynenckich czy uzdrowiskowych. (…) Periodyk będący przedmiotem opracowania nie miał z definicji charakteru oświatowego, pedagogicznego czy wychowawczego, ale poprzez publikowane w nim artykuły odgrywał rolę kształcącą. (…) Na łamach omawianego przez Autorkę czasopisma widać ukierunkowanie na edukację szeroko pojętą – artystyczną i teatralną, a także wyraźnie w zakresie muzyki.

Z recenzji dr hab. Ewy Danowskiej

Wersja drukowana

cena: 44 zł

niedostępna