Nasz język ojczysty – humor i karnawalizacja w komunikacji

pod redakcją Rafała Mazura i Barbary Żebrowskiej-Mazur

Nasz Język Ojczysty” to seria monografii naukowych tworzonych przez początkujących naukowców – studentów i doktorantów rozwijających swoje zainteresowania pod kierunkiem doświadczonych badaczy, którzy recenzując zgłoszone do druku teksty, służą radą i cennymi uwagami doskonalącymi warsztat młodych autorów.

Spis treści:

Mikołaj Borkowski: Humor absurdalny w świetle teorii rozwiązania niespójności.

Ewa Dryjka: Stara kobieta jako obiekt żartu w internetowych memach obrazkowych.

Maria Łazarz: Kreowanie świata przez język na przykładzie fanpage’a Młodzi, wykształceni i z wielkich ośrodków.

Rafał Mazur, Barbara Żebrowska-Mazur: W karnawale wyborczych obietnic – strategie perswazyjne w piosenkach wyborczych.

Piotr Boruch: Komizm językowy w felietonach prasowych Waldemara Łysiaka.

Piotr Nadolnik: Co jest śmieszne – komizm w wybranych skeczach kabaretu Hrabi.

Aleksandra Chrobak: Między humorem a wulgarnością. Zacieranie granic jako narzędzie strategii marketingowej w kampanii reklamowej „Królewska Republika Roleski”.

Anna Falana-Jafra: Filozofia żartu czy filozofia żartem? O języku poezji Wisławy Szymborskiej raz jeszcze.

Wersja drukowana

cena: 40 zł

zamawiam