Wielkie widowiska czeskiego stalinizmu. Perspektywa performatyczna

Joanna Królak

Monografia jest próbą odpowiedzi na pytania: Co ukry­wa się za fasadą wielkich widowisk władzy? Czy performans jest narzędziem, które pozostaje uzależnione od szeroko rozumianego kontekstu politycznego – na Zachodzie służy wolności i oswobadza z przemocy, a na Wschodzie zniewala i stanowi narzędzie opresji? Odsłania prawdę czy jest składnikiem zorganizowanego kłamstwa?

Fragment Wstępu

Książka ta umacnia praktyczne, a nie tylko teoretyczne efekty zastosowania „perspektywy performatycznej” do badania rzeczywistości społecznej i historycznej, prezentuje niezwykle interesujące, mało znane, a geograficznie i kulturowo bliskie polskim zjawiska społeczne, polityczne i kulturalne, wreszcie – pobudza do refleksji nad mechanizmami sprawowania władzy i wytwarzania społecznego dla niej poparcia.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego

Joanna Królak – absolwentka filologii czesko-słowackiej na Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada literaturę czeską w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. W latach 1993–1996 lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Karola w Pradze. Autorka monografii Hus na trybunie. Tradycje narodowe w czeskiej powieści historycznej okresu realizmu socjalistycznego (2004) oraz szeregu artykułów o tematyce bohemistycznej.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na czeskiej kulturze i literaturze XX wieku, zagadnieniach sztuki w systemach totalitarnych i ideologizacji kultury czeskiej w latach 50. XX wieku.

Wersja drukowana

cena: 44 zł

zamawiam