Republiki bałtyckie: Litwa, Łotwa, Estonia na drodze do budowy niepodległości. Studium politologiczne

Robert Kłaczyński, Aleksandra Grochal

Monografia Republiki bałtyckie: Litwa, Łotwa, Estonia na drodze do budowy niepodległości. Studium politologiczne jest próbą przedstawienia jednego z najbardziej burzliwych okresów w dziejach krajów bałtyckich, który doprowadził najpierw do uzyskania niepodległości, a następnie do jej ostatecznego ugruntowania. To również czas, gdy elity polityczne wskazanych państw prowadziły kontrowersyjną w założeniach i wymiarze politykę narodowościową oraz historyczną. Ponadto to okres przełamywania stereotypów i upartego dążenia do akcesji w szeregi Unii Europejskiej oraz NATO. Wówczas określono również współczesną politykę państw bałtyckich, zapoczątkowaną wydarzeniami z 1990/1991 roku.

Ze Wstępu

Wersja drukowana

cena: 42 zł

zamawiam