Wokół filozofii wychowania. Studia i szkice

Pod redakcją Sławomira Sztobryna i Moniki Miczki-Pajestki

„Monografia (…) jest antologią wartościowych poznawczo studiów i szkiców z zakresu szeroko rozumianej współczesnej filozofii wychowania. Jest to przy tym publikacja pluralistyczna, ukazująca problemy dzisiejszej edukacji i filozoficznej refleksji nad nią z wielu perspektyw: epistemologicznych, literaturoznawczych, kulturoznawczych, ideologicznych i historiozoficznych. Ponadto jest to opracowanie dające czytelnikowi z innych ośrodków naukowych orientację w zakresie zagadnień podejmowanych przez bielskie środowisko pedagogów i filozofów wychowania. Zbiór ten może znaleźć zastosowanie także w dydaktyce akademickiej”.

Z recenzji dr. hab. Marcina Wasilewskiego, prof. AJP

Wersja drukowana

cena: 42 zł

zamawiam