Badanie komunikacji / Projektowanie komunikacji vol. 3

pod redakcją Michała Grecha, Karoliny Lachowskiej, Kamila Olendra i Annette Siemes

„Tradycyjnie już w naszej serii prezentujemy szeroki zakres tematycz­ny, którego wspólnym mianownikiem jest komunikacja. Tym razem teksty odwołują się do czterech wybranych obszarów: (sub)kultur, wizerunków i konstruktów, dyskursu i komunikacji oraz praktyki projektowania. (…)

Jak zawsze w przypadku kolejnych publikacji z serii Projektowanie komunikacji cenimy szeroki zakres tematyczny, jak i wielość podejść badawczych oraz metodologicznych. Mamy nadzieję, że tom, który oddajemy w Państwa ręce, będzie stanowić ciekawą lekturę i zain­spiruje Państwa do refleksji nad różnymi zagadnieniami komunikacji. Wszak właśnie o ciekawość chodzi”.

Fragment Wstępu

Wersja drukowana

cena: 44 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość