Sukcesy i porażki w uczeniu się matematyki. Uwarunkowania osiągnięć matematycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Monika Szczygieł

Do głównych zalet pracy zaliczam udaną próbę całościowego ujęcia problemu wyznaczników osiągnięć matematycznych uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Sposób prezentowania zagadnienia uwzględniający równolegle dane o uczących się, ich rodzicach oraz nauczycielach pozwala na użycie określeń „holistyczny”, „integralny”, „spójny”, a w sposobie dochodzenia do stwierdzeń końcowych – „perfekcjonistyczny”.

Z recenzji prof. dr hab. Marii Ledzińskiej


Monografia stanowi cenną pozycję, wnoszącą do psychologii i pedagogiki wiele wartościowych ustaleń: a) zarówno w zakresie kompleksowego przedstawienia rozważań nad obecnym stanem badań nad determinantami osiągnięć matematycznych w perspektywie międzynarodowej, b) jak i z punktu widzenia rezultatów uzyskanych w obszernych i rzetelnych badaniach własnych, c) a także ze względu na możliwość wzbogacenia i poszerzenia procesu diagnozy psychopedagogicznej o rzetelne i trafne narzędzia do pomiaru zmiennych, w Polsce dotychczas eksplorowanych w stopniu niewielkim, a ważnych w kontekście rozwojowym, edukacyjnym i społecznym.

Z recenzji dr hab. Urszuli Oszwy, prof. UMCS

MONIKA SZCZYGIEŁ – psycholog, pedagog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIEĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/sukcesy-i-porazki-w-uczeniu-sie-matematyki-9929979359


CENA: 44 PLN