Mahometanie Wernyhory. Turcy na froncie galicyjskim w latach 1916–1917

Piotr Nykiel

Niniejsza monografia jest pierwszą próbą przywrócenia oficerom i żołnierzom XV Korpusu należnego im miejsca w historii zmagań na froncie wschodnio-galicyjskim, podjętą na podstawie badań archiwalnych przeprowadzonych w Turcji, Austrii i Polsce oraz szerokiego i reprezentatywnego wyboru wspomnień, prasy i literatury przedmiotu wydanych w językach osmańsko-tureckim, tureckim, niemieckim, rosyjskim i polskim (…). Celem nie było jednak wyłącznie przedstawienie, w możliwie jak najbardziej wyczerpującym stopniu, galicyjskiego szlaku bojowego XV Korpusu, lecz także nakreślenie okoliczności skierowania go na ten front i stosunków panujących między osmańską a sojuszniczą kadrą dowódczą i oficerską oraz pomiędzy zwykłymi żołnierzami.

Fragment wprowadzenia

 

Nykiel z pietyzmem odtwarza dokładny przebieg walk tureckiego korpusu posiłkowego we wschodniej Galicji. Do swych ustaleń doszedł w wyniku imponującej, zakrojonej na szeroką skalę, przeprowadzonej w kilku państwach, kwerendy źródłowej. W jej trakcie badacz dotarł do unikalnych dokumentów archiwalnych, które – o ile mi wiadomo – nie funkcjonowały dotąd w obiegu, przynajmniej zachodniej, nauki. Potoczystą, wartką narrację ubarwiają liczne cytaty źródłowe, m.in. wspomnienia, rozkazy, komunikaty dowództw, artykuły prasowe, piosenki czy wiersze pisane przez tureckich żołnierzy rzuconych na daleki im geograficznie i kulturowo obszar działań wojennych. (…) Dzieło Nykiela to solidne i dogłębne studium, które z pewnością znacznie poszerza naszą wiedzę o pierwszej wojnie światowej w zakresie tytułowej tematyki (…).

Z recenzji dr. hab. Piotra Szlanty

Piotr Nykiel podjął się opracowania bardzo słabo znanego i niedostatecznie przebadanego problemu, jakim była obecność tureckiego XV Korpusu na froncie wschodnim (głównie w Galicji) podczas pierwszej wojny światowej. (…) Nykiel wnikliwie zrekonstruował transporty wojsk tureckich do Galicji, wskazując na najrozmaitsze problemy logistyczne, pomijane często w oficjalnych raportach. Opis przebiegu walk XV Korpusu w Galicji jest bardzo dokładny, szczególnie interesująco przedstawiony został jego udział w odparciu ofensywy Kiereńskiego w 1917 r. Wydarzenie to jest mało znane, a obfitowało w dramatyczne epizody, omówione dogłębnie przez autora.

Z recenzji prof. dr. hab. Michała Baczkowskiego


Piotr Nykiel – turkolog, historyk, b. dyplomata RP w Turcji; adiunkt w Katedrze Turkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek The Gallipoli Association i Gallipoli & Dardanelles International (Wielka Brytania), The Society for Military History (Stany Zjednoczone) oraz Komisji Historii Wojen i Wojskowości Polskiej Akademii Umiejętności; ekspert Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości dla tłumaczy przysięgłych z jęz. tureckiego w latach 2005–2017; stały współpracownik magazynów „Türkiyat Mecmuası”, „Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları / Recent Period Turkish Studies” i „Okręty Wojenne”; autor monografii Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim (sierpień 1914 – marzec 1915), przekładu i opracowania naukowego wspomnień M.Ş. Yazmana Gdzież jest ta Galicja, panie dowódco? Mehmecik w Europie. Turcy na froncie galicyjskim 1916–1917 oraz kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach zbiorowych i artykułów w czasopismach. W 2011 r. był kierownikiem naukowym I Polskiej Ekspedycji Nurkowej do Dardaneli. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii schyłkowego okresu Imperium Osmańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wojen bałkańskich (1912–1913) oraz pierwszej wojny światowej.


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIEĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/mahometanie-wernyhory-9927439775