Terminologia rosyjskiego prawa konstytucyjnego. Słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski

Joanna Kowalczyk

Terminologia rosyjskiego prawa konstytucyjnego to publikacja obejmująca dwa specjalistyczne słowniki: rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Opracowanie zawiera kilka tysięcy terminów i związków wyrazowych funkcjonujących we współczesnym rosyjskim dyskursie konstytucyjnym. Słownik jest przeznaczony dla początkujących i profesjonalistów, dla praktyków i teoretyków, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych, tłumaczy, praktykujących prawników i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

„Sporządzając recenzowany słownik, Autorka podjęła ważkie zagadnienie terminologii rosyjskiego prawa konstytucyjnego. Słownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski zawiera ponad 3000 desygnatów, dzięki czemu może stanowić znaczną pomoc w tłumaczeniu specjalistycznych tekstów o różnym stopniu złożoności, a także odgrywać istotną rolę w procesie komunikacji międzyludzkiej. Słownik autorstwa Joanny Kowalczyk to niepospolita pozycja niezbędna na rynku wydawniczym. Może niebywale przyczynić się do wspomagania pracy tłumaczy, naukowców, językoznawców, studentów czy też polityków”.

Z recenzji tłumacza przysięgłego dr hab. Danuty Budniak

JOANNA KOWALCZYK – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; absolwentka administracji; adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka kilku monografii naukowych, a także kilkunastu artykułów i rozdziałów w monografiach wieloautorskich. Jej zainteresowania naukowe związane są z komunikacją prawną oraz urzędową w Polsce i w Rosji.

Wersja drukowana

cena: 38 zł

zamawiam