Spór polityczny w Iranie i Imperium Osmańskim. Studium z socjologii historycznej rewolucji konstytucyjnych

Daniel Płatek

„Będzie to książka o socjologii historycznej Bliskiego Wschodu. Potrzeba takiej analizy socjologicznej jest dzisiaj wyraźna. W literaturze naukowej rzadko kreśli się obraz przemian długiego trwania w kontekście procesów zachodzących w ciągu dekad. (…) Pomysł na tę książkę powstał z zainteresowania dwiema dyscyplinami socjologicznymi – socjologią historyczną i socjologią analityczną. Nie chciałem wyłącznie streszczać czytelnikowi przebiegu procesu historycznego. (…) Moje zadanie było ambitniejsze: przetestować w innym kontekście kulturowym i instytucjonalnym obecne w europejskiej socjologii historycznej modele wyjaśniające powstanie państwa narodowego. W rezultacie powstał oryginalny model analityczny dla państw i społeczeństw Iranu oraz dla Imperium Osmańskiego”.

Fragment Przedmowy

„Książka Daniela Płatka jest obszernym, nowatorskim i dobrze osadzonym teoretycznie studium z porównawczej socjologii historycznej. W polskich naukach społecznych powstało bardzo niewiele prac z tej dziedziny. (…) Problematyka przemian form konfliktów społecznych wiodących ku współczesnej sferze publicznej i politycznej mozaice nowoczesnego państwa została odniesiona do krajów spoza rdzenia systemu światowego, co jest nowatorskim i ciekawym podejściem. (…) Dla polskiego czytelnika książka ta stanowi ważne źródło wiedzy o dorobku, metodach i użyteczności porównawczej socjologii historycznej, jednocześnie prezentuje oryginalne podejście do analizy polityki sporu w modernizujących się społeczeństwach pozaeuropejskich”.

Z recenzji dr hab. Agnieszki Kolasy-Nowak, prof. UMCS

 

Daniel Płatek – socjolog. Interesuje się problematyką działań zbiorowych i ruchów społecznych oraz socjologią historyczną. W swojej pracy wykorzystuje ilościowe i jakościowe techniki analizy danych.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIEĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/spor-polityczny-w-iranie-i-imperium-osmanskim-10082567055CENA: 40 PLN