Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej. Tom 6: Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego jako forma zachowania pamięci o przeszłości

pod redakcją Bożeny Popiołek, Urszuli Kicińskiej i Agnieszki Słaby

„Przeszłość zawarta w zabytkach i ludzkiej pamięci wpływa na kształt wielu dziedzin współczesnego życia – społeczno-kulturową, estetyczną, psychologiczną oraz polityczno-ideologiczną (…). Redaktorkom niniejszego tomu zależało na interdyscyplinarnym ujęciu problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego, by wskazane w poszczególnych artykułach wizje, opinie, komentarze i spostrzeżenia służyć mogły stworzeniu narzędzi przydatnych zarówno w badaniach komparatystycznych, jak i w poszczególnych instytucjach kultury i sztuki. W opracowaniu tym podjęto więc zagadnienia dotyczące: problemów towarzyszących ochronie dziedzictwa kulturowego i innowacyjnych metod jego promocji, zaangażowania państwowych i prywatnych organów do ochrony zabytków przeszłości, roli produktów turystyki historycznej i kulturowej w kształtowaniu pamięci zbiorowej, produktów turystycznych rozumianych jako narzędzia polityki historycznej, interpretacji dziedzictwa pojmowanego jako szansa na rozwój społeczności lokalnych, a także wpływu dziedzictwa na edukację historyczną”.

Fragment Wstępu

„Praca stanowi bardzo dobry przykład możliwości wynikających z interdyscyplinarnego ukazania ważnej tematyki ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. Jest to już szósty tom cyklu i wypada wyrazić uznanie i podziękowanie za przygotowanie tak ciekawego zbioru artykułów”.

Z recenzji dr. hab. Wojciecha Krawczuka, prof. UJ

„Recenzowana praca jest już szóstym opracowaniem zbiorowym z cyklu Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, rozszerzającym kontekst dotychczasowych analiz tym razem o problematykę (…) dziedzictwa kulturowego i jego roli w zachowaniu pamięci o przeszłości. Wybór ten uważam za niezwykle udany i bardzo potrzebny”.

Z recenzji dr hab. Danuty Konieczki-Śliwińskiej, prof. UAM


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIEĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/historia-pamiec-tozsamosc-tom-6-10170296313CENA: 40 PLN