Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku

Pod redakcją Bożeny Popiołek, Anny Penkały-Jastrzębskiej i Konrada Pyzla

„Ukazanie specyfiki szlacheckiego dworu kobiecego stanowi kolejny, ważny krok w badaniach nad działalnością magnaterii i szlachty w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Rola kobiet w organizowaniu struktury dworskiej stanowi bowiem tematykę nadal bardzo słabo rozpoznaną. Tymczasem zachowany materiał źródłowy, w tym przede wszystkim korespondencja, akta gospodarcze, dokumenty prawne, teksty literackie czy gazety rękopiśmienne, pozwala na ujęcie tego zagadnienia w sposób dużo szerszy niż dotychczas. Analiza nieznanych, a nierzadko także niedocenianych wcześniej materiałów źródłowych ukazuje kobiety jako doskonałe organizatorki, świadomie kreujące własne otoczenie i z rozmysłem dbające o ekonomiczne podstawy funkcjonowania dworu”.

Ze Wstępu

 

„Artykuły dotyczą stanu szlacheckiego, a w zasadzie jego górnej warstwy, odgrywającego znaczącą rolę w wielokulturowym państwie. Łączy je nić przewodnia osnuta wokół nowożytnego dworu kobiecego. To spoiwo przesądza o zwartości problematyki tak pod względem rzeczowym, jak i chronologicznym […]. Książka jest bogata i rzetelna w warstwie informacyjnej, co decyduje o jej wartości naukowej oraz edukacyjnej i popularyzatorskiej”.

Z recenzji prof. dr. hab. Franciszka Leśniaka

“Książka stanowi niewątpliwie publikację poszerzającą naszą wiedzę o mniej znanych dotąd aspektach działalności magnatek i bogatych szlachcianek w dawnej Polsce. […] Można wyrazić nadzieję, że badania nad kobiecymi dworami będą kontynuowane i dalsze kwerendy w archiwach i bibliotekach krajowych oraz zagranicznych przyniosą następne cenne ustalenia”.

Z recenzji prof. dr. hab. Mariana ChachajaZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/dwor-kobiecy-w-rzeczypospolitej-xvii-i-xviii-wieku-10175492682

CENA: 39,50 PLN

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość