Studenckie Zeszyty Językoznawcze, zeszyt 6

pod redakcją Mirosławy Mycawki i Olgi Radziszewskiej

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer „Studenckich Zeszytów Językoznawczych”, będący pokłosiem działalności naukowej studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zrzeszonych w Kole Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia. Jest to prawdopodobnie najstarsze studenckie koło naukowe działające na naszej Almae Matris. Ma za sobą długą historię i sporo dokonań wielu roczników studentów. W nim zdobywali swe pierwsze naukowe szlify wybitni językoznawcy, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych instytucji naukowo-badawczych. (…)

Część tekstów dotyczy obrazowania w języku (w Internecie i w twórczości ludowej). Znajdują się tu także artykuły poświęcone słownictwu środowiskowemu (socjolektowi wędkarskiemu), operatorom metatekstowym w tekstach specjalistycznych (matematycznych), modalnym zastosowaniom wybranych leksemów, innowacjom frazeologicznym w tłumaczeniu tekstu literackiego i metaforom w języku potocznym. Mimo tematycznego zróżnicowania, a może dzięki niemu, prezentowany tom ma szansę być lekturą interesującą i inspirującą dla Czytelników. Z tą myślą polecamy go wszystkim, którzy interesują się językiem w jego rozmaitych odmianach i użyciach.

Od Redakcji

Wersja drukowana

cena: 40 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość