Frazeologizmy i skrzydlate słowa wywodzące się z piosenek oraz modyfikacje tych połączeń (na wybranych przykładach)

Dorota Połowniak-Wawrzonek

Przedmiotem badań były komunikaty pochodzące z prasy różnego typu ‒ ze szczególnym uwzględnieniem pism opiniotwórczych. Istotne były także teksty pochodzące z bezpośrednich, żywych wypowiedzi, dialogów. W książce przedstawiono utrwalone połączenia słowne, które pojawiały się w różnych komunikatach współczesnej polszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1989‒2020. Poddano analizie ponad 60 stałych połączeń słownych i kilkakrotnie więcej ich modyfikacji.

„Książka Doroty Połowniak-Wawrzonek wpisuje się w nurt badań nad bardzo żywym obszarem współczesnej polszczyzny, jaki reprezentuje jej odmiana medialna. (…) Obecność w jej zasobach jednostek reproduktywnych o typie frazeologizmów i skrzydlatych słów stanowi jedno z głównych źródeł wzbogacania i uatrakcyjniania tego rodzaju przekazów. Publikacja pokazuje i dowodzi, iż bardzo ważną składową tego dyskursu tworzą utrwalone połączenia wyrazowe na różne sposoby wyrosłe z popularnych tekstów piosenek i ukształtowane przez nie. Ich opisowi towarzyszy wnikliwy komentarz filologiczny, odsłaniający wielorakie uwarunkowania i mechanizmy «tekstowego życia» owych jednostek”.

Z recenzji prof. zw. dra hab. Stanisława Koziary
 

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/frazeologizmy-i-skrzydlate-slowa-10415563042

CENA: 39 PLN