Instrumentalizacja prawa międzynarodowego na przykładzie Polski jako strony konwencji stambulskiej

Brygida Kuźniak, Piotr Obacz

„Celem niniejszej monografii jest możliwie kompleksowe omówienie zagadnienia instrumentalizacji prawa międzynarodowego jako działania politycznego w kontekście populizmu prawnego. Opracowanie to powstało wskutek badań ulokowanych na pograniczu nauk prawnych i politologii, ukierunkowanych na identyfikację i opis przejawów, form oraz cech instrumentalizacji prawa międzynarodowego, a także – w dalszej kolejności – na objaśnienie podstaw, źródeł i mechanizmów instrumentalizacji prawa międzynarodowego jako przykładu populizmu prawnego”.
Fragment Wprowadzenia 

„Autorzy podjęli jedno z bardziej kontrowersyjnych i wręcz wywołujących emocje zagadnień, dostarczając jednak przy tym bardzo rzetelnych naukowych ustaleń i objaśnień. Nie mam wątpliwości, że książka jest nowatorska i prezentuje bardzo wysoki poziom naukowy. Należy się spodziewać, że wzbudzi żywe zainteresowanie zarówno prawników, jak i politologów, a zarazem zachęci przedstawicieli dyscypliny prawo i dyscypliny nauki o polityce do wspólnych badań nad dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Sądzić też można, że zawarte w monografii ustalenia naukowe okażą się interesujące dla uczestników życia politycznego oraz mediów”.

dr hab., Dr. iur. h.c. Kazimierz Lankosz, em. prof. UJ

„Przeprowadzona w tekście analiza jest na najwyższym poziomie oraz świetnie łączy erudycję i doświadczenia autorów. Dla czytelników będzie stanowić i kompendium wiedzy, i skuteczną inspirację do samodzielnych badań. Mam tu na myśli zarówno kadrę naukową, w której nieliczni zajmują się tak głęboką analizą omawianego w pracy problemu, jak i studentów, a także praktyków, którym coraz wyraźniej trzeba przypominać, że poznanie tego, jak prawo międzynarodowe bywa instrumentalizowane i w istocie zniekształcane, to niezbędny warunek rozumienia, co się we współczesnym świecie dzieje”.
dr hab. Wojciech Kostecki, prof. AFiB Vistula

 
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/instrumentalizacja-prawa-miedzynarodowego-10458545397

CENA: 40 PLN

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość