Historia Olszanicy. Dzieje wsi i mieszkańców do 1945 roku

Tomasz Bulka

„Publikacja Tomasza Bulki jest monografią jednego z obszarów dzisiejszego Krakowa – Olszanicy – wchodzącego obecnie w granice Dzielnicy VII Zwierzyniec. […] Zagadnienia z dziejów miejscowości włączonych w XIX i XX stuleciu w granice Krakowa nadal pozostają «białymi plamami» w polskiej historiografii. Każda próba wypełnienia owych «luk», niezwykle ważna dla rozwoju nauki historycznej w Polsce, zasługuje na uznanie. 

[…] Autor omówił liczne zagadnienia związane z historią wsi, m.in. budowę i funkcjonowanie samorządu wiejskiego, folwarku, czy powinności ludności względem klasztoru – w okresie staropolskim; przeobrażenia administracyjne, gospodarcze oraz rozwój szkolnictwa – w XIX wieku; problemy XX stulecia, związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i okupacją niemiecką w latach 1939–1945.


[…] Powstał interesujący, wciągający obraz mikrohistorii, przede wszystkim społecznej. Dobry warsztat autora potwierdza solidność opracowania. Jestem przekonany, że tekst powinien zainteresować również osoby spoza kręgu zawodowych historyków, myślę tutaj zwłaszcza o lokalnej społeczności, a może nawet wywoła wśród nich dyskusje. Będzie on także przydatny dla innych badaczy, dokłada bowiem kolejną przysłowiową cegiełkę do poznania dziejów podkrakowskich miejscowości”.


Z recenzji dr. Przemysława JędrzejewskiegoZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/historia-olszanicy-10507136782

CENA: 79 PLN