Żyj zdrowo. Teoretyczne i praktyczne aspekty zmiany zachowań żywieniowych dzieci i młodzieży

Nataliia Demeshkant

„Problematyka przedstawiona w książce jest niezmiernie istotna dla współczesnej nauki i edukacji. Rozdziały teoretyczne wskazują na szczegółowe przestudiowanie metodologii i dokładne zaplanowanie przebiegu badań opartych na niezwykle bogatej literaturze przedmiotu. Połączenie badań ilościowych i jakościowych pozwoliło Autorce na uzyskanie cennych wyników, które są rekomendowane we współczesnej pedagogice. Książka wnosi dużą wartość naukową oraz dydaktyczną i jest pozycją oczekiwaną na rynku publikacji naukowych”.

Z recenzji dr hab. Ligii Tuszyńskiej, prof. APS

„Głównym celem publikacji było zebranie składowych zachowań żywieniowych jako podstawy zdrowia oraz zachowań prozdrowotnych. Warto zwrócić uwagę, że książka ma charakter naukowy oraz metodyczny i praktyczny w kontekście procesu dydaktycznego. Powinna być inspiracją dla nauczycieli wielu przedmiotów, pobudzając mądre spojrzenie na treści prozdrowotne”.
Z recenzji dr hab. Ilony Żeber-Dzikowskiej, prof. UJK
 

Wersja drukowana

cena: 44 zł

zamawiam