Zaburzenia komunikacyjne osób ze spektrum autyzmu. Od teorii do praktyki

Pod redakcją Ewy Boksy i Andrzeja Kominka

„Recenzowany tom artykułów składa się z tekstów, których autorzy patrzą na funkcjonowanie osób z autyzmem z różnych perspektyw, wśród nich można wymienić językoznawczą, logopedyczną i pedagogiczną. Poruszają problem szeroko rozumianej komunikacji osób ze spektrum autyzmu, a także sposób postrzegania tej grupy przez społeczeństwo. Wartość tomu tkwi nie tylko w zakresie omawianych problemów, lecz również w tym, że te same zagadnienia pojawiają się w różnych tekstach, których autorzy zwracają uwagę na nieco inne aspekty czy możliwości działania terapeutycznego. Dzięki temu poszczególne rozdziały tworzą całość, oświetlają się wzajemnie. Walory naukowe publikacji widoczne są również we wskazywaniu przez autorów poszczególnych opracowań miejsc dotychczas niezbadanych i nieopisanych. Książka ta znajdzie z pewnością wielu czytelników wśród lingwistów, specjalistów czy terapeutów zajmujących się komunikacją osób neuronietypowych, a także wśród rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu”.

Z recenzji dr hab. Marty Wrześniewskiej-Pietrzak, prof. UAM