Człowiek we współczesnym świecie. Bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja

Danuta Kaźmierczak, Magdalena Szumiec

To pozycja, dla której pojęciami centralnymi są: człowiek, edukacja, bezpieczeństwo i zdrowie. Studium jawi się jako nośnik treści aktualnych ze względu na potencjalne możliwości, przyczyny i skalę omawianych zjawisk. Tym samym […] publikacja stanowi cenny głos w dyskusji naukowej, mającej na celu zwrócenie uwagi na szanse, wyzwania i zagrożenia dla współczesnego człowieka oraz powiązany z nimi proces edukacji, wzmacniającej bezpieczeństwo aktualnych i przyszłych pokoleń ludzkości. Jest to szczególnie istotne w procesie rozwoju analizowanych zjawisk w Europie w XXI wieku.

Z recenzji dr hab. Ilony Urych
 
Jest to bardzo wartościowe opracowanie, które w przejrzysty sposób łączy różne perspektywy poznawcze. Jego strukturę wyznaczają trzy zasadnicze bloki problemowe związane z podstawowymi kontekstami życia człowieka: bezpieczeństwo, zdrowie i edukacja. Autorki publikacji omówiły przy tym szereg zagadnień szczegółowych, dotyczących stosunku człowieka do środowiska naturalnego, problemu ryzyka czy też zagrożeń w sieci. Wiele miejsca poświęciły znaczeniu edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej oraz kwestiom związanym z działaniami profilaktycznymi w obszarze zapobiegania zagrożeniom. […] Publikacja ma wartość naukową i dydaktyczną oraz może stanowić pomoc dla studentów i nauczycieli realizujących problematykę z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń, a także edukacji zdrowotnej.
Z recenzji dr. hab. Andrzeja Pieczywoka

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/czlowiek-we-wspolczesnym-swiecie-10837893201#


CENA: 35 PLN