Dyferencje

pod redakcją Mariusza Wszołka

Zbiorowa publikacja Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS, w której autorzy dokonują pewnej rewizji 10-letniej działalności poprzez próbę autoprezentacji. Dyferencje to, jak sama nazwa wskazuje, dowód na to, że interdyscyplinarność może być głównym elementem konstrukcji komplementarnego zespołu, w tym przypadku chodzi o zespół Katedry Grafiki, który nierzadko określany jest mianem wrocławskiej szkoły projektowania komunikacji.


„Rok akademicki 2021/2022 jest dziesiątym rokiem funkcjonowania projektu pod nazwą ’grafika’ na uniwersytecie SWPS. Obchodzimy wspaniały jubileusz, na który pracowaliśmy i nadal pracujemy w partnerskiej relacji studentów, wykładowców, pracowników administracyjnych i naszych przyjaciół, których nie sposób wymienić we wstępie, a którym poświęcamy niniejszą publikację. […] Wszystkim jesteśmy równo wdzięczni za to, że dołożyli się do tego niecodziennego eksperymentu edukacyjno‑naukowego. Wszystkim (bez wyjątku) dziękujemy za wszystko i oddajemy w państwa ręce pierwszy (i z pewnością nie ostatni) tom dyferencji, dzięki któremu lepiej możecie nas państwo poznać. I co ważniejsze przekonać się, czy nasze pomysły są państwu jakkolwiek bliskie. Polecamy (się) uwadze!”

„Each new academic year is unique, but this one is unique in an exceptional way. The 2021/2022 academic year is the tenth year of the ’graphic design’ project at SWPS university. We are celebrating a fantastic milestone for which we have worked and are still working in a collaborative partnership of students, faculty, staff and our friends, who cannot all be listed by name here and to whom we dedicate this publication. We are equally grateful to all of them for contributing to this extraordinary educational and scientific experiment. […] We thank everyone (without exception) for everything as we present to you the first (and certainly not the last) volume of dyferencje, which will allow you to get to know us better and, more importantly, decide whether our ideas are in any way close to your heart. We commend it (and ourselves) to your attention!”

Mariusz Wszołek


Publikacja w języku angielskim.
 

Wersja drukowana

cena: 54 zł

zamawiam