Wojowie i grody. Słowiańskie Barbaricum

Kacper Śledziński

Książka Kacpra Śledzińskiego w barwny sposób przedstawia dzieje Słowian zachodnich walczących z dążącymi do dominacji na ich terenach Germanami. Opisując także relacje między samymi Słowianami – sojusze i krwawe spory – przenosi czytelnika w fascynujący czas IX–X-wiecznej Europy Środkowej. Pozycja, opatrzona doskonałymi ilustracjami, zainteresuje wszystkich, którzy lubią dobrą literaturę historyczną.


[…] Podstawową formacją Słowian była piechota dzieląca się na tarczownikówi łuczników. Tania w utrzymaniu, oparta na pospolitym ruszeniu, taka siła zbrojna miała tę przewagę nad Sasami, że znała teren, na którym walczyła. A że chodziło tu zwykle o obszary leśne, bagienne lub wyżynne, łatwiej też było jej poruszać się w tym trudnym terenie niż okutym w zbroje hufcom jazdy frankońskiej...

Fragment książkiWersja drukowana

cena: 33 zł

niedostępna