Bezpieczeństwo zdrowotne – istota, pojęcie, ewolucja

Mirosław Borkowski, Cezary Krawczyk, Edyta Sadowska

„Autorzy skupiają się na wielowątkowym rozpatrzeniu podjętego problemu. Bezpieczeństwo zdrowotne to aktualne i bardzo ważne zagadnienie, które do tej pory nie znalazło odpowiedniego, kompleksowego odzwierciedlenia w badaniach i piśmiennictwie”.
Z recenzji dr. hab. Janusza Gierszewskiego, prof. AP

„Monografia stanowi bardzo ciekawy i użyteczny materiał dydaktyczny, dobrze prezentuje wyniki dotychczasowych badań, uzupełniane interesującymi obserwacjami autorów. Praca może się sprawdzić jako – odwołując się do terminologii medycznej – „książka pierwszego kontaktu” z problematyką bezpieczeństwa zdrowotnego”.
Z recenzji dr. hab. Marka Rewizorskiego, prof. UG

Wersja drukowana

cena: 39 zł

niedostępna