Medialne i transmedialne procesy narracyjne w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków

Pod redakcją Macieja Kawki, Wojciecha Prażucha i Pawła Płanety

„Niniejszy zbiór prac powstał z inicjatywy Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności jako wynik zainteresowań jej członków i sympatyków, uczestniczących w comiesięcznych spotkaniach, dyskusjach, seminariach i konferencjach od chwili założenia Komisji w lutym 2017 r. do końca roku 2020. Tom zawiera prace wybitnych autorów – medioznawców, literaturoznawców, teologów, historyków, filozofów, kulturoznawców i językoznawców. Autorzy poświęcili swoją uwagę mediom, instytucjom publicznym i kreowanym przez nie narracjom medialnym i transmedialnym – jako najważniejszej płaszczyźnie komunikacji społecznej − oraz ich roli w procesach identyfikowania postaw patriotycznych Polaków”.

Od redakcji
„Publikacja stanowi interesującą całość. Wspólny mianownik tekstów sytuuje się na pograniczu nauk społecznych i humanistycznych. Nie jest to jednak propozycja, która mogłaby być zamknięta w ramach dziedziny badawczej zwanej medioznawstwem. Niejednokrotnie wykracza ona bowiem w kierunku dziedzin pokrewnych: nauki o komunikacji, politologii, socjologii, językoznawstwa. Przedstawia szeroki wachlarz możliwości badawczych w zakresie wartości prezentowanych przez różne grupy społeczne, przede wszystkim etniczne, lecz nie tylko. Stanowi to o niewątpliwie dużym ładunku poznawczym publikacji”.
Z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia
„Recenzowana publikacja znacząco wzbogaca wiedzę z kilku dyscyplin naukowych: językoznawstwa, wiedzy o mediach, historii, psychologii społecznej, teorii i historii kultury, antropologii. Sam wybór tematyki badań podjętej przez grupę badaczy reprezentujących różne dyscypliny jest bardzo celny. Patriotyzm i towarzyszące mu wartości, a także antywartości muszą być naukowo badane, są to bowiem kategorie ogromnie ważne ze względów społecznych – to czynniki często konstytuujące życie wspólnot narodowych, powodujące ich narodowe wzloty, ale też i upadki, potężne frustracje. W tomie znajdziemy bardzo pojemne semantycznie i kulturowo pojęcia, trudne do zdefiniowania, będące przedmiotem wielu sporów, a nawet wojen. Autorzy artykułów stworzyli kapitalną, wielopłaszczyznową, opartą na rozbudowanych badaniach interdyscyplinarnych monografię współczesnego patriotyzmu Polaków i wybranych innych narodów. Opisali wartości i antywartości towarzyszące patriotyzmowi. Tom należy – moim zdaniem – do najlepszych publikacji z tej tematyki, jakie ukazały się w ciągu ostatnich 20 lat”.
Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga
 

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/medialne-i-transmedialne-11355627057


CENA: 40 PLN