Edukacja w świecie VUCA. Szanse, wyzwania, zagrożenia

Pod redakcją Danuty Kaźmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego

„Publikacja jest efektem współpracy interdyscyplinarnego zespołu ekspertów, naukowców i praktyków z obszaru nauk społecznych: politologów, socjologów, pedagogów i specjalistów nauk o bezpieczeństwie z Polski, Zjednoczonego Królestwa i Austrii. […] Autorzy żywią nadzieję, że niniejszy zbiór opracowań teoretycznych, wyników badań empirycznych oraz budowanych na nich propozycji praktycznych rozwiązań przyczyni się do głębszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości, zwiększenia świadomości zagrożeń, a także pobudzi do konstruktywnych debat nad kondycją, bezpieczeństwem i kierunkiem rozwoju edukacji”.

Ze wstępu

„Książka przedstawia wyniki badań grupy autorów, którzy z dużą troską i uwagą zajmują się problematyką teorii oraz praktyki bezpieczeństwa w aspekcie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności współczesnego świata. Wartością dodatkową opracowania jest fakt, iż porusza ono ważne kwestie dotyczące współczesnego podejścia do badań bezpieczeństwa, wskazuje na kontrowersje i dylematy kształtowania bezpieczeństwa, identyfikuje w zróżnicowanym ujęciu zagrożenia, omawia rolę i zadania szeregu organizacji oraz podmiotów systemu bezpieczeństwa, narodowych i międzynarodowych, ukazuje też pewne aspekty działań na rzecz bezpieczeństwa. W publikacji omówione zostały również kwestie edukacji bezpieczeństwa, nauczyciela i kadr zajmujących się bezpieczeństwem, szans i wyzwań edukacji w świecie VUCA, a także potęgi i znaczenia informacji oraz bezpieczeństwa edukacji informacyjnej w XXI wieku”.
Z recenzji prof. dr. hab. inż. Jana Posobca

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/edukacja-w-swiecie-vuca-11157889146


CENA: 39 PLN