Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną

Hanna Batorowska

Cywilizacyjny „wir” informacyjny, a może nawet wiele „splątanych” i wzmacniających się „wirów” niosą olbrzymią energię, która może mieć także moc niszczycielską. Skuteczniejsze radzenie sobie z tymi „wirami” wymaga przynajmniej zadowalającego poziomu kultury informacyjnej i kultury bezpieczeństwa informacyjnego obywateli. […] Kompetencje te są również niezbędne z powodu prowadzonych od wieków walk i wojen informacyjnych, które współcześnie są realizowane coraz częściej i w sposób coraz bardziej wyrafinowany, zarówno wewnątrz krajów, jak i w wymiarze międzynarodowym. W takich sytuacjach wyższy poziom kultury bezpieczeństwa informacyjnego obywateli może pełnić funkcję świadomościowej „tarczy i miecza”. […] Wartością naukową książki jest to, że została w niej wykorzystana transdyscyplinarna i holistyczna perspektywa badawcza (opracowana przez Mariana Cieślarczyka), którą Autorka po raz pierwszy zastosowała w odniesieniu do problemów bezpieczeństwa informacyjnego.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Cieślarczyka

Szczególną wagę przywiązano do zjawisk dziejących się w społeczeństwach nowoczesnych/postnowoczesnych, w tym do zjawiska walki (wojny) informacyjnej oraz wojny i pokoju w cyberprzestrzeni (w nie-bezpiecznym świecie). Podzielam pogląd, że rozmaite przejawy (formy, procesy) walki informacyjnej, której celem jest uzyskanie przewagi informacyjnej w różnych sferach aktywności społecznej, stanowią element niejako konstytutywny współczesności w każdym etapie rozwoju cywilizacyjnego. […] Recenzowana praca jest propozycją wartościową z metodologicznego i merytorycznego punktu widzenia, oryginalną próbą kreacji modelu kultury bezpieczeństwa informacyjnego, interesującego dla badań nad kulturą bezpieczeństwa oraz użyteczną dla edukacji bezpieczeństwa.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. inż. Piotra Sienkiewicza


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/kultura-bezpieczenstwa-informacyjnego-11157863545



CENA: 44 PLN