MAPO/MYŚLO/GRAFIA. Rola notowania nielinearnego w kształceniu akademickim (z suplementem)

Marta Bolińska

Książka ta otwiera właściwie nowy rozdział w badaniach nad nowoczesnymi metodami nielinearnego rejestrowania i przekazywania wiedzy w ramach kształcenia akademickiego, a także samodzielnego uczenia się z użyciem form graficznych. […] Autorka jest posiadaczką kompletnej wiedzy na ten temat i jej zreferowanie wykorzystywanych do tej pory technik oraz metod ma wszystkie walory pełności, a jednocześnie stanowi klarowną prezentację rozwoju technik, ich wad i zalet […]. Autorka dba też o konsekwencję i spójność formy z treścią prezentacji: w jednym z rozdziałów omawiane metody i techniki obrazowe stosowane w dydaktyce akademickiej czy w kształceniu uczniów same ujęte są obrazowo, a więc nielinearnie […].
Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Gurby, prof. UP

Marta Bolińska – doktor habilitowana, prof. UJK w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; autorka kilku książek oraz wielu artykułów, szkiców i rozpraw z zakresu literatury i kultury XX i XXI wieku; jej pasją są podróże po Polsce i eksperymenty kulinarne.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/mapo-myslo-grafia-11470501760


CENA: 39 PLN