Polityka społeczna w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Konserwatyzm i katolicka myśl społeczna

Dominika Sozańska, Beata Ziębińska

Dominika Sozańska – doktor nauk społecznych, od 2014 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe obejmują socjologię polityki, socjologię religii, katolicką naukę społeczną oraz politykę społeczną i jej związki z doktrynami politycznymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Beata Ziębińska – doktor habilitowany nauk społecznych, profesor w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą społeczno-politycznych i kulturowych aspektów życia ludzi starszych w Europie, przeobrażeń systemu pomocy społecznej w Polsce, uniwersytetów trzeciego wieku oraz historii polityki społecznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Książka w założeniu jest pierwszym tomem z cyklu publikacji O Polityce Społecznej w Krakowie. Wczoraj, Dziś i Jutro, mających ukazać doktrynalne podstawy polityki społecznej w Krakowie, sylwetki przedstawicieli poszczególnych jej nurtów oraz charakterystykę krakowskich środowisk naukowych zabierających głos w sprawie polityki społecznej. Polityka społeczna w Krakowie ma bogatą, ale – jak się wydaje – niewystarczająco zbadaną historię. Na przełomie XIX i XX stulecia różnorodne spojrzenia na politykę społeczną tworzyły tu interesującą mozaikę idei i działań. Różne nurty myśli społecznej: konserwatyzm, katolicka nauka społeczna, liberalizm czy socjalizm ścierały się oraz formowały sposoby pojmowania i rozwiązywania problemów społecznych. W prezentowanym tomie Autorki analizują wpływ konserwatyzmu i katolickiej nauki społecznej na rozpatrywanie kwestii społecznych. W części dotyczącej idei i recepcji katolickiej nauki społecznej przedstawiono założenia tej nauki, wynikające głównie z encykliki Rerum novarum papieża Leona XIII, oraz jej przełożenie na konkretne działania w Krakowie na początku XX stulecia. W części poświęconej doktrynie konserwatywnej ukazano jej podstawowe założenia ideologiczne, recepcję tych założeń w myśli krakowskich konserwatystów, charakterystykę tworzonych przez nich organizacji społeczno-politycznych oraz poglądy na temat rozwiązywania wybranych problemów społecznych wskazywane w pismach publicystyczno-naukowych i programach partii.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/polityka-spoleczna-w-krakowie-11548061390#


CENA: 39 PLN