Z Mazur nad Ren

Gerd-Helmut Komossa

Polski czytelnik miał możliwość zapoznać się z wieloma wojennymi wspomnieniami niemieckich oficerów. Przetłumaczono m.in. wspomnienia feldmarszałków von Mansteina i Kesselringa oraz generałów Haldera i Guderiana. Cóż zatem ciekawego do naszej wiedzy o II wojnie światowej może wnieść książka ówczesnego porucznika artylerii? Otóż pomimo oceanów atramentu, jaki został zużyty do opisania ostatniej wojny, wspomnienia z perspektywy niskiego stopniem oficera pozwalają uzupełnić jej obraz o pełne emocji, ale też nie pozbawione wyważonej refleksji, doświadczenia frontowe „zwykłego człowieka” wprzęgniętego w tryby wojennej machiny. Oprócz wspomnień wojennych Komossa opisuje również czas sprzed wybuchu wojny: beztroskie lata dzieciństwa oraz przedwcześnie przerwanej przez wojnę młodości, spędzone w ojczystych Prusach Wschodnich.


Gerd-Helmut Komossa urodził się 11 XI 1924 roku w Olsztynie (dawne Prusy Wschodnie). Po ukończeniu nauki w Szkole im. Behringa w Olsztynku w wieku lat 18 jako ochotnik wojenny wstąpił w szeregi Wehrmachtu. W latach 1943–1945 brał udział w walkach na froncie wschodnim. Za osiągnięcia bojowe odznaczono go Krzyżem Żelaznym I i II klasy oraz Srebrną Odznaką Szturmową i Srebrną Odznaką za Walkę Wręcz. Po kapitulacji macierzystej 2. Armii dostał się do sowieckiej niewoli, w której przebywał do 1 IV 1949 roku.  1 VII 1956 roku  wstąpił w szeregi Bundeswehry. Karierę rozpoczął jako dowódca baterii i przechodząc kolejno różne szczeble dowódcze, zakończył jako  szef Militärischer Abschirmdienst (Wojskowej Służby Bezpieczeństwa).

Wersja drukowana

cena: 39 zł

niedostępna