Uwikłane w sieci przemocy. Zasoby adaptacyjne a strategie zaradcze kobiet - ofiar przemocy w związku intymnym

Marzena Lelek-Kratiuk, Marzena Kutt

O kobietach przez całe dziesięciolecia mówiło się jako o „słabej płci”. Niewątpliwe różnice fizyczne, ale i psychologiczne między kobietami a mężczyznami sprawiały, że przez wieki kobiety często trwały uwikłane w sieci przemocy. Tak jest i dziś, jednak w naszych czasach możemy już badać, co jest kobietom potrzebne, by się z tych sieci wydostać, lub co sprawia, że decydują się w nich pozostać.

Kobiety z doświadczeniem przemocy w związku nie są bezradne. Każdego dnia walczą o zachowanie posiadanych przez siebie zasobów, w tym osobistych, społecznych czy materialnych. Niniejsza książka odpowiada na pytania, w jaki sposób to robią. Autorki, poszukując związków między zasobami adaptacyjnymi, którymi dysponują kobiety – ofiary przemocy w związku intymnym, a stosowanymi przez nie strategiami zaradczymi, zwracają uwagę między innymi na wpływ funkcjonalności lub dysfunkcjonalności systemu rodziny z którego pochodzi kobieta.

Publikacja stanowi nie tylko przegląd najnowszej literatury przedmiotu, ale jest również niezwykle przydatna dla praktyków, ponieważ pozwala zrozumieć zachowania ofiar przemocy, które zbyt często jawią się jako oznaka ich słabości.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/uwiklane-w-sieci-przemocy-11865359143

CENA: 42 PLN