Film i serial telewizyjny jako źródła frazeologizmów oraz skrzydlatych słów (na wybranych przykładach)

Dorota Połowniak-Wawrzonek

dr hab. Dorota Połowniak-Wawrzonek Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, językoznawca.Zajmuje się stałymi związkami frazeologicznymi współczesnej polszczyzny, językiem mediów, językiem pisarzy. Autorka 6 monografii:
Związki frazeologiczne współczesnego języka polskiego motywowane sytuacją walki (zbrojnej) (2008), Wpływ mediów na współczesną polską frazeologię (2010), Metafory językowe nawiązujące do czynności przyjmowania pokarmu (2015), Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry (2018), Związki frazeologiczne i skrzydlate słowa powstałe pod wpływem języka polityki oraz ich modyfikacje (2020), Frazeologizmy i skrzydlate słowa wywodzące się z piosenek oraz modyfikacje tych połączeń (na wybranych przykładach) (2021) oraz ponad 80 artykułów naukowych.

Dorota Połowniak-Wawrzonek jest baczną obserwatorką zmian zachodzących we współczesnym języku polskim. Od wielu lat wnikliwie przygląda się procesom lingwistyczno-kulturowym w obszarze polszczyzny medialnej. Jej najnowsza praca poświęcona jest utrwalonym połączeniom słownym, które swój byt w języku polskim zawdzięczają popularności dzieł filmowych. Przedmiotem badań autorki są cytaty pochodzące z filmów i seriali telewizyjnych, które zasilają zasób skrzydlatych słów i pojawiają się w języku codziennej komunikacji Polaków, służąc im do nazywania nowych zjawisk bądź do wyrażania emocji i ocen. Książka Doroty Połowniak-Wawrzonek przynosi wiele szczegółowych ustaleń na temat genezy nowych związków wyrazowych, które weszły do potocznej polszczyzny dzięki oddziaływaniu filmów. […]
Ponadto w publikacji znajdziemy szereg trafnych obserwacji dotyczących różnych aspektów ewolucji formalnej i semantycznej badanych związków, które ukazane zostały na szerokim tle kulturowym i bogato zilustrowane przykładami ze współczesnych tekstów. Książka stanowi ciekawy dokument naszych czasów, można ją polecić nie tylko językoznawcom, lecz także dziennikarzom, socjologom, kulturoznawcom oraz wszystkim zainteresowanym zmianami w języku polskim i miłośnikom sztuki filmowej.

Z recenzji dr hab. Gabrieli Dziamskiej-Lenart, prof. UAM
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/film-i-serial-telewizyjny-11679187700

CENA: 49 PLN