Galicja. Niezakończony projekt

Pod redakcją Jagody Wierzejskiej, Danuty Sosnowskiej i Magdaleny Baran-Szołtys

Książka zbiorowa o Galicji jest dziełem bardzo ciekawym, napisanym przez kompetentne badaczki i badaczy z kilku krajów, co wpłynęło na wielowymiarowość ujęcia i zachowanie równowagi pomiędzy różnymi punktami widzenia historycznych zdarzeń. W swej mozaikowej strukturze mieści też bardzo dużo wartościowego materiału, celnych spostrzeżeń i  błyskotliwych konkluzji.

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Jarzębskiego

Galicja stawia nas przed wyzwaniem poznawczym i badawczym, bo, z jednej strony, jest znana i rozpoznana. Ma ogromną literaturę przedmiotu, a po uwolnieniu swobody pisania na jej temat po roku 1989 zaczęła — jako problemat — produkować kanoniczne ujęcia, a często zwykłe klisze. Z drugiej natomiast Galicja nadal pozostaje nierozpoznana, przede wszystkim w tym zakresie, który dotyczyłby konfrontowania różnych narodowych narracji — i tych z odległej przeszłości, i tych z czasów bliższych, na przykład z okresu międzywojnia. […] Galicja — ta istniejąca kiedyś w realności geopolitycznej i ta żyjąca do dziś w  tradycji kulturowej — stanowi nadal otwarte pole badawcze.

Ze Wstępu Danuty Sosnowskiej i Jagody Wierzejskiej

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/galicja-niezakonczony-projekt-11912349815

CENA: 49 PLN