Historiografia i historiozofia pedagogiki

Sławomir Sztobryn

Najnowsza książka Sławomira Sztobryna prezentuje nowatorską, błyskotliwą i spójną wizję metodologiczną badań w zakresie historiografii edukacyj­nej i historiozofii pedagogiki. Zawiera en bloc doniosłą i holistyczną koncepcję budowy nowego paradygmatu badań historiograficznych i historiozoficznych w pedagogice. […] Autor dokonał tutaj niezwykle trudnej i twórczej pracy koncepcyjnej i pojęciowej, wykazując się przy tym znakomitą znajomością literatury przedmiotu z zakresu filozofii, historii i najnowszej metodologii ba­dań historycznych. […] Dziełem tym wpisuje się w najlepszą tradycję polskiej pedagogiki historycznej i filozoficznej oraz znacząco ją wzbogaca. Podkreślić należy także walory językowe książki: napisana jest klarownym, komunikatywnym językiem naukowym, a zarazem ze względu na poziom kompli­kacji treści wymaga uważnej i skoncentrowanej lektury. Odwdzięcza się jednak czytelnikowi bogactwem treści i pięknem używanej przez Autora polszczyzny.

Z recenzji dr. hab. Marcina Wasilewskiego, prof. AJP

Sławomir Sztobryn - ur. 19 stycznia 1956 roku w Łodzi. Absolwent i profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie profesor Akademii Techniczno­­Humanistycznej w Bielsku­Białej. Jego zainteresowania naukowe obejmują pedagogikę historyczną i filozoficzną. Jest autorem i redaktorem wielu publikacji zwartych, m.in. serii zatytułowanej Pedagogika Filozoficzna, oraz publikacji czasopiśmiennych krajowych i zagranicznych mieszczących się w tej problematyce. Założyciel i prezes Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej (2006), współtwórca i wiceprezes Central European Philosophy of Education Society (2011) z siedzibą w Pradze, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, a także polskiego oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej. Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/historiografia-i-historiozofia-pedagogiki-11929043206

CENA: 44 PLN