Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich

Dominika Mikucka-Wójtowicz

Dominika Mikucka-Wójtowicz – politolożka, slawistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Obecnie adiunktka na Wydziale Nauk Politycznych i  Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania systemów politycznych państw postjugosłowiańskich, w tym szczególnie ich partii i systemów partyjnych. Publikowała m.in. w: „Studiach Politycznych”, „East European Politics”, „Journal of Balkan and Near Eastern Studies” i „Problems of Post-Communism”. Laureatka konkursów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – nagrody za najlepszy doktorat (2012) i wyróżnienia w  Konkursie o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego (2020) za artykuł opublikowany w periodyku „Europe-Asia Studies”.

Autorka omawiając europeizację partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich, odwołuje się nie tylko do precyzyjnie dobranej i  właściwie cytowanej bogatej literatury przedmiotu, lecz także, co szczególnie zasługuje na podkreślenie, przytacza w pełni autorskie wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. zatem wykorzystane tu zostały zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe, dzięki którym powstała niezwykle wartościowa pod względem merytorycznym monografia.

Fragment recenzji prof. dr hab. Ewy Bujwid-Kurek

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/europeizacja-12012831364

CENA: 48 PLN