Edukacja w systemie bezpieczeństwa narodowego

Danuta Kaźmierczak

Danuta Kaźmierczak – doktor nauk o bezpieczeństwie, adiunkt w Instytucie Nauk  o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autorka publikacji dotyczących zarządzania publicznymi organizacja-mi edukacyjnymi, rozwoju zawodowego kadr, bezpieczeństwa personalnego oraz roli edukacji w przygotowaniu społeczeństwa do reagowania na zagrożenia. Współautorka raportu Unii Europejskiej Science for DRM 2020: Acting today, protecting tomorrow (2020). Autorka licznych artykułów, m. in.: Skills and capabilities for the knowledge society (2017), Competences for viable subsistence (2021) i monografii Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego (Kraków 2020).

Publikacja uwrażliwia na nieuniknione w dobie globalizacji napięcia pomiędzy bezpieczeństwem a zagrożeniami. Subtelnie zarysowuje perspektywy zmiany, ale tylko zmiany na lepsze, wynikającej z odpowiedzialnej refleksji o edukacji dla bezpieczeństwa w ujęciu systemowym.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Pieczywoka, prof. UKW


Dla specjalistów zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa, publikacja może stanowić inspiracje do podejmowania badań i dyskusji, a często i polemiki dotyczącej postrzegania istoty i charakteru bezpieczeństwa w uwarunkowaniach XXI wieku. Może również znaleźć zastosowanie w procesie kształcenia i doskonalenia kadr zajmujących się bezpieczeństwem oraz kształceniem akademickim studentów.

Z recenzji prof. dr. hab. inż. Jana Posobca

Wersja drukowana

cena: 47 zł

zamawiam