Ewolucja budżetu obywatelskiego w Polsce – w kierunku deliberacji czy plebiscytu?

Jacek Sroka, Beata Pawlica, Wojciech Ufel

Książka powstała na podstawie pierwszych w tej skali w Polsce rezultatów badań uzyskanych dzięki realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (2019/33/B/HS5/00353, NCN OPUS 17). W badaniach wykorzystano metody i narzędzia w postaci: desk research, CAWI, sondażu ankietowego oraz wywiadów scenariuszowych. Jedną z głównych przyczyn podjęcia badań był fakt, że w Polsce w ostatniej dekadzie znacznie wzrosła popularność rozwiązań włączających obywateli w kształtowanie wydatków publicznych w ramach budżetu obywatelskiego, przez co osiągnęła ona pułap porównywalny ze światowymi liderami w tej kategorii. Celem ukierunkowanego na analizę polityk publicznych projektu badawczego była charakterystyka oraz nakreślenie kierunku ewolucji istotnego narzędzia, jakim we współczesnych demokracjach jest tak zwany budżet partycypacyjny, w krajowej regulacji określony i unormowany jako budżet obywatelski.

Wersja drukowana

cena: 49 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość