Edukacja a państwo

pod redakcją Sławomira Sztobryna i Tomasza Lesia

Monografia zatytułowana Edukacja a państwo, powstała po IX Zjeździe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego, została poświęcona relacjom między edukacją a państwem. Wybór takiego tematu jest uzasadniony zarówno filozoficznie (w szczególności etycznie), jak i pragmatycznie. Edukacja jest telehormiczna – z  konieczności realizuje jakieś cele, ale jednocześnie odbywa się tu i  teraz, zatem aktualnie ktoś tym celom nadaje jakąś treść i ustala środki do ich realizacji. Jednym z czynników decydujących o kształcie edukacji może być i często jest państwo. Taka konstatacja otwiera pole do prowadzenia szeregu analiz, które filozofia edukacji czy pedagogika ogólna powinny podjąć, szczególnie jeśli uznamy, że dyskurs i sama praktyka edukacji odbiegają od standardów cenionych na gruncie tych dyscyplin.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/edukacja-a-panstwo-13246825864


CENA: 44 PLN