Strategia energetyczna Federacji Rosyjskiej do 2035 roku

Alan Beroud

Dla szeroko rozumianej Europy perspektywy pozyskiwania surowców z innych źródeł zaopatrzenia niż rosyjskie były ze względów ekonomicznych oraz – co często do dziś brzmi paradoksalnie – bezpieczeństwa nie do przyjęcia. Droższy węgiel, gaz czy ropa naftowa przekładały się na wzrost cen za towary oraz usługi wytworzone bezpośrednio lub pośrednio przy wykorzysta­niu surowców energetycznych. Taki stan rzeczy zarówno obecnie, jak i w przyszłości będzie generował zwiększenie kosztu usług, przełoży się także na dynamiczny wzrost inflacji. Wszystko to ude­rza w  stabilność systemu gospodarczego wielu państw. W dającej się przewidzieć przyszłości trudno oczekiwać przełomu w tej kwe­stii. W tak definiowanej rzeczywistości spadek znaczenia Starego Kontynentu w  międzynarodowych relacjach gospodarczych był de facto przesądzony…

Fragment wstępu

Autor publikacji, Alan Beroud jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz energetyki na Politechnice Śląskiej. Zdobył tytuł EMBA dla sektora energetycznego na Uniwersytecie Gdańskim (instytucja autoryzująca – IAE Aix-Marseille Graduate School of Management), a także Master’s Certificate in Project Management (The George Washington University). Ukończył szereg kursów specjalistycznych na The George Washington University, Harvard University oraz Massachusetts Institute of Technology. Ma kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich i w zarządach spółek handlowych z branży budowlano-konstrukcyjnej oraz transportowej. Był odpowiedzialny za strategiczne projekty w dużych grupach kapitałowych, takich jak ACS, PBG, IMPEL, a także rozwijał działalność spółek zależnych na nowych rynkach. Brał udział w realizacji kluczowych dla bezpieczeństwa Polski obiektów infrastruktury krytycznej. Jest autorem wielu artykułów naukowych, w których skupia się na problemach polskiego sektora energetycznego oraz zmianach na globalnym rynku paliw. Współpracuje również z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie rozwija swoje zainteresowania badawcze. Jego pasją są sporty i sztuki walki, których jest czynnym zawodnikiem. Posiada stopień mistrzowski wu shu uzyskany za udział w walkach (m.in. mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski w latach 2019 –2021), uprawnienia instruktora boksu, krav magi i krav panim el panim. Aktywnie trenuje muai thai i brazylijskie jiu-jitsu.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/strategia-energetyczna-federacji-rosyjskiej-13411602738


CENA: 49 PLN