Administracja cywilna i wojskowa bizantyńskiej prefektury praetorio Afryki w latach 533–698

Arkadiusz Urbaniec

Autorowi udało się poczynić kilka ważnych ustaleń odnośnie do struktury prefektury praetorio Afryki i jej ewolucji w ramach Cesarstwa Bizantyńskiego, które pozwalają w nowy sposób spojrzeć na funkcjonowanie administracji bizantyńskiej na terenach odzyskanych za Justyniana Wielkiego. Za najważniejsze uznaję dobrze uzasadnione zakwestionowanie ciągłości istnienia egzarchatu Kartaginy.

Fragment recenzji dr hab. Teresy Wolińskiej, prof. UŁ

Omawiana praca jest pierwszym kompleksowym studium systemu administracyjnego bizantyńskiej prefektury Afryki od czasów monografii Charles’a Diehla (L’Afrique byzantine: histoire de la domination byzantine en Afrique (533–700)), opublikowanej w Paryżu w 1896 roku. Autor recenzowanej książki wielokrotnie podważa ustalenia francuskiego badacza, jak również późniejszych historyków, takich jak Denys Pringle, Yves Modéran, Jonathan Conant, czy autorów Prosopography of the Later Roman Empire.

Fragment recenzji dr. hab. Rafała Kosińskiego, prof. UwB


dr Arkadiusz Urbaniec (ur. 1987) – adiunkt w Katedrze Historii Starożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii administracji i historii politycznej późnego Cesarstwa Rzymskiego oraz wczesnego Cesarstwa Bizantyńskiego, sporów chrystologicznych w V i VI wieku, a także barbarzyńców w strukturach Cesarstwa Rzymskiego. Członek Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Historyków Starożytności, Polskiego Towarzystwa Historycznego.


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/administracja-cywilna-i-wojskowa-bizantynskiej-13520418709


CENA: 44 PLN