O osobach, które nie potrafią odgrywać ról społecznych

Andrzej Kominek

„O osobach, które nie potrafią odgrywać ról społecznych" to niezwykle wartościowe studium na temat funkcjonowania osób w spektrum autyzmu z  perspektywy ich obecności w życiu społecznym, które uzupełnia dotychczasową literaturę przedmiotu. Autor proponuje Czytelnikowi intrygującą przygodę przyglądania się światu społecznemu i  funkcjonowaniu ludzi z ASC (Autism Spectrum Condition) – jak sam to określa – „z wnętrza metafory teatralnej” […].

Połączenie obserwacji językowych i komunikacyjnych z metaforą teatru życia społecznego pozwoliło Autorowi dostrzec i opisać, jak ważne jest zauważenie jednostek, dla których roli społecznej często nie umiemy znaleźć. Opowieść Andrzeja Kominka jest tym samym ważnym krokiem w  stronę tak potrzebnej dziś walki o uwrażliwienie na to, że nadal w  naszym społeczeństwie, na jego obrzeżach, są „osoby, których nie ma”.

Z recenzji dr hab. Marty Wrześniewskiej-Pietrzak, prof. UAM


Autor, dr hab. Andrzej Kominek, jest językoznawcą, profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pochodzi ze Starachowic. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół językoznawstwa kognitywnego, języka religijnego i języka osób z autyzmem. Założył stowarzyszenie działające na rzecz tych osób „Otwórzmy Świat” i przez wiele lat był jego prezesem. Jest autorem książek: „Rain Man w  codziennej komunikacji” (Kraków 2013), „W świecie rzeczy i dosłowności. O metonimicznym stylu poznawczym osób ze spektrum autyzmu” (Kielce 2018),  a także (razem z dr Anną Zając) „Kompetencja komunikacyjna dzieci wysokofunkcjonujących ze spektrum autyzmu. Studium pragmalingwistyczne” (Kielce 2019). Ponadto zredagował kilka tomów i napisał kilkanaście artykułów poświęconych tematyce związanej z autyzmem.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/o-osobach-ktore-nie-potrafia-odgrywac-rol-13849655834


CENA: 44 PLN