Czechy. Przez naukę języka do rozumienia kultury

pod redakcją Macieja Falskiego i Elżbiety Kaczmarskiej-Zglejszewskiej

Tom Czechy – przez naukę języka do rozumienia kultury został pomyślany jako przegląd zagadnień istotnych dla glottodydaktyki języków słowiańskich i tendencji badawczych we współczesnej bohemistyce. Pierwsza część tomu przedstawia teksty związane z praktyką glottodydaktyczną oraz wybrane zagadnienia z zakresu badań lingwistycznych,które mają wpływ na nauczanie języka. Zostały w niej zawarte nie tylko kwestie dotyczące uczenia (się) języka czeskiego, lecz także wyniki badań nad nauczaniem języków słowiańskich z perspektywy polskiej. Druga część książki prezentuje wybrane tendencje w badaniach bohemistycznych prowadzonych w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Uniwersytecie Warszawskim. Poszczególne teksty uzmysławiają, jak istotnym narzędziem jest język w poznawaniu nowego obszaru kulturowego i jak wielkim zyskiem staje się studiowanie języka drugiego, „obcego”, który pozwala na głębsze wejście w świat wyobrażeń i praktyk społecznych sąsiedniego kraju, na jego oswajanie. Przedstawione w niniejszej publikacji badania pomagają zrozumieć, że nauka języka nie stanowi celu samego w sobie ani nie sprowadza się tylko do wymiaru porozumiewania się z innymi; jest pierwszym i zasadniczym etapem poznawania Innego, który z czasem dzięki temu może stać się „swoim”.

Tom jest dedykowany Teresie Piotrowskiej-Małek, zasłużonej lektorce i pedagożce
pracującej w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/czechy-przez-nauke-jezyka-do-rozumienia-kultury-14293914977

CENA: 44 PLN