Zagadnienia lingwistyczne w dydaktyce szkolnej i pedagogicznej

pod redakcją Tomasza Kurdyły i Beaty Ziajki

Swoistość relacji, w jakie wchodzą lingwistyka jako nauka sensu stricto oraz dydaktyka zarówno na poziomie uniwersyteckim, jak i szkolnym, znajduje odzwierciedlenie w tematyce niniejszej publikacji, która została poświęcona badaniom wielopłaszczyznowych zmian językowych, językoznawczych i dydaktycznych. Dotyczą one przede wszystkim: procesów zachodzących w najnowszej polszczyźnie, a związanych z przemianami cywilizacyjnymi i rozwojem technologicznym, zmian w językoznawstwie (nowych kierunków i obszarów badawczych), jak i propozycji nowych metod i procedur dydaktycznych w nauce o języku i w nauczaniu języka polskiego w szkołach i na uniwersytetach. Jesteśmy przekonani, że spojrzenie na problematykę kształcenia językowego z różnych perspektyw jest konieczne i niesie wielorakie korzyści. Mamy zatem nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się źródłem inspiracji do podjęcia nowych prac badawczych i doskonalenia warsztatu dydaktycznego, a także efektywnej współpracy między szkolnymi polonistami a nauczycielami akademickimi.

Ze Wstępu

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość