Transmedialne i multimodalne narracje i dyskursy w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych

pod redakcją Ingi Kawki, Wojciecha Prażucha i Magdaleny Ślawskiej

Głoszenie ekstremalnych poglądów często prowadzi do degradacji języka, dezintegruje i niszczy wspólną przestrzeń społeczną w każdym aspekcie – politycznym, medialnym, naukowym, w  wypowiedziach artystycznych, a także w sferze popkultury. Wynikiem procesu radykalizacji stanowisk ideologicznych w komunikacji społecznej są również agresja i przemoc słowna, które skutecznie blokują porozumienie oraz przekaz wartości.
[…] Nowe technologie informacyjne utrwalają hegemonię nurtów radykalizujących komunikację społeczną i  sprzyjają deformacji panujących idei. Widoczne kurczenie się przestrzeni między tym, co trzeba, a tym, czego nie wolno, co powinno kształtować postawy pozytywne, a tym, co prowadzi do społecznych wykluczeń, jest dziś często skutkiem radykalizmu zagrażającego cywilizacyjnemu dziedzictwu Europy.
Czy istnieje możliwość zapobiegania tym negatywnym zjawiskom społecznym? Odpowiedzi na to pytanie szukają nie tylko medioznawcy i badacze etyki komunikacji, ale także filologowie, językoznawcy oraz prawnicy, wyposażeni w kodeksowe narzędzia kontrolne i  sankcje prawne.

Fragment Od redakcji

Wersja drukowana

cena: 49 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość