Prawo po 11 września. Wpływ 20 lat walki z terroryzmem na prawo międzynarodowe i krajowe

pod redakcją Mileny Ingelevič-Citak, Marcina Marcinko i Zuzanny Przyszlak

Cel, który przyświecał redaktorom i autorom niniejszej publikacji, był zasadniczo jasny – chodziło o prezentację i analizę zmian, jakie zaszły w prawie międzynarodowym i w ustawodawstwach krajowych w zakresie zapobiegania terroryzmowi i zwalczania go od czasu zamachów z 11 września 2001 roku.
W trakcie prac nad całością publikacji oraz jej poszczególnymi rozdziałami okazało się jednak, że analizowany fenomen jest tak wieloaspektowy i niejednorodny, iż jego opisanie i „skatalogowanie” wymagały podejścia interdyscyplinarnego, choć punktem odniesienia zawsze pozostawało prawo. Podobnie jest ze środkami, jakie podejmują państwa i organizacje międzynarodowe, by zapobiegać terroryzmowi oraz skutecznie zwalczać wszelkie jego przejawy i formy – są one wielowymiarowe, skupiając się zaś wyłącznie na prawnych aspektach walki z terroryzmem, są one realizowane w ramach takich gałęzi prawa jak prawo karne, prawo międzynarodowe, prawo UE, prawo handlowe, czy prawo lotnicze.

Od Redakcji
 

Wśród Autorów i Autorek dominują osoby młode (studenci i doktoranci), które nie mają bezpośrednich, osobistych przeżyć związanych z zamachami z 11 września 2001 roku. Zarazem zespół redakcyjny tworzą doświadczeni pracownicy naukowi, którzy obserwowali zachodzące w przestrzeni prawnej zmiany od samego początku, czyli od zamachu na World Trade Center i Pentagon. Pozwala to na konfrontację podejść i wzmacnia wartość naukową monografii (…). Słusznie oddano tu (…) interdyscyplinarność fenomenu terroryzmu, wobec którego analiza naukowa nie może ograniczać się jedynie do dogmatycznej, literalnie pojmowanej egzegezy przepisów prawnych. Wymaga on widzenia prawa w powiązaniu z innym elementami rzeczywistości, w tym innymi naukami (…). Z satysfakcję stwierdzam, że na łamach książki zdołano zaprezentować takie szerokie, interdyscyplinarne podejście.
 
 
 

Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Barcika

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/prawo-po-11-wrzesnia

CENA: 44 PLN

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość