Nasz język ojczysty – zmiany w obyczajach językowych współczesnych Polaków

pod redakcją Rafała Mazura, Pauliny Karpety i Olgi Radziszewskiej

Poszczególne rozdziały monografii poświęcone są nie tylko zagadnieniom dotyczącym przemian języka mediów, reklamy, Internetu, polityki oraz kwestiom związanym z dydaktyką języka, lecz także –  przeobrażeniom samego systemu językowego.
Mamy nadzieję, że prezentowana przez nas publikacja spotka się z żywym zainteresowaniem czytelników i wniesie cenny wkład w rozwój badań nad ewolucją współczesnego języka.

Wersja drukowana

cena: 40 zł

zamawiam