Reglamentacja rynku energii z perspektywy prawno-ekonomicznej

Magdalena Beroud

Rynek energii jest rynkiem regulowanym i jako taki nie spełnia wszystkich kryteriów gospodarczych, na których jest osadzona instytucja wolnego rynku. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że bez narzędzi korygujących do pewnego stopnia funkcjonowanie wolnego rynku nie jest możliwe stworzenie takiego schematu, w którym dokonywałaby się samoregulacja. Wszelkiego rodzaju regulacje muszą przeprowadzać decydenci polityczni we współpracy z ekspertami ekonomicznymi.

Fragment książki

Magdalena Beroud – ukończyła prestiżowe studia w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat zaangażowana w liczne projekty naukowe oraz społeczne. Autorka czterech artykułów naukowych podejmujących problematykę wykorzystania surowców energetycznych w polityce międzynarodowej państw producentów ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego. Analityk polskiego rynku energetycznego. Współpracowała jako ekspert z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych (oddział warszawski) oraz Centrum Nauk o Politykach Publicznych przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autorka ekspertyz, opinii, komentarzy dla sektora reprezentującego przedsiębiorstwa producentów, pośredników, dystrybutorów w handlu węglowodorami. Prywatnie pasjonuje się malarstwem oraz rzeźbą baroku/rokoka, a także dobrą książką (pamiętniki). Kolekcjonuje monografie, opracowania, artykuły dotyczące zabytkowego kompleksu pałacowo-ogrodowego Czartoryskich w Puławach.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/reglamentacja-rynku-energii-z-perspektywy-prawno-ekonomicznej-14511042963

CENA: 40 PLN