Stanisław Wokulski i Tomasz Judym. Małość i heroizm

Maria Zakrzewska

Maria Zakrzewska ukończyła w 1972 roku polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała w Liceum Medycznym jako nauczycielka i jako wykładowca w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Publikowała artykuły na tematy literatury polskiej i metodyki nauczania języka polskiego w „Polonistyce”, w wydawnictwach ODN-u oraz Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego. Współpracowała też z Uniwersytetem Szczecińskim. W 1988 roku wyemigrowała do USA. Pracowała cztery lata w polonijnej szkole im. św. Maksymiliana M. Kolbe w Chicago, równocześnie ucząc się języka angielskiego i studiując bibliotekoznawstwo w Rosary College (dziś Dominican University) w River Forest, IL. Z napisanej przez nią książki „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego, wydawanej kilkakrotnie przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, korzystają od lat polonijni uczniowie i nauczyciele. Maria Zakrzewska mieszkając w USA, napisała przeszło 100 artykułów do prasy polonijnej i polskiej. Promowała w nich polską literaturę, kulturę i historię. Po zdobyciu magisterium w 1993 roku została zatrudniona w centralnej bibliotece należącej do Chicagowskiej Biblioteki Publicznej (CPL). Pracowała tam dwadzieścia lat. W tym czasie przyczyniła się do znacznego powiększenia kolekcji polskiej oraz organizowała obchody Miesiąca Dziedzictwa Polskiego. W 2020 roku w książce Polacy w Chicago, wydanej przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, opublikowała obszerny artykuł zatytułowany Chicagowska Biblioteka Publiczna w służbie Polonii. Za swą pracę Maria Zakrzewska otrzymała wiele wyróżnień, między innymi: odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej od Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej (1998), dyplom uznania za wybitne osiągnięcia w służbie społecznej od Skarbnika Stanowego Illinois (2000), plakietkę Żołnierz Wolności od Kongresu Polonii Amerykańskiej (w marcu 2011 roku, w dniu urodzin gen. Kazimierza Pułaskiego), a także wyróżnienie za promocję kultury polskiej oraz zaangażowanie na rzecz Oddziału Chicagowskiego Fundacji Kościuszkowskiej (2014).

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/malosc-i-heroizm-14663117138

CENA: 44 PLN