Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 5

Redakcja naukowa: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta

„Motywacją do przygotowania Encyklopedii bezpieczeństwa był dotychczasowy brak obszernego, usystematyzowanego zbioru zagadnień terminologicznych dotyczących różnorodnych aspektów narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa. Świat jest coraz bardziej nieprzewidywalny, a zdolność państw do zarządzania ryzykiem związanym z rosnącą niepewnością co do przyszłości pozostaje zagrożona. Obecnie państwa mierzą się z szerszą niż w poprzednich dekadach gamą zagrożeń, które stają się bardziej złożone i wzajemnie powiązane. […] W trakcie jej przygotowywania Autorzy usystematyzowali terminy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, przeprowadzili szereg specjalnych badań naukowych dotyczących uwzględnienia nowych terminów w naukach o bezpieczeństwie, biorąc pod uwagę doświadczenia w przygotowaniu innych publikacji w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Polsce i za granicą. Encyklopedia bezpieczeństwa zawiera 560 terminów ułożonych alfabetycznie, łącznie o objętości ponad 190 arkuszy wydawniczych […].

Jesteśmy przekonani, że Encyklopedia bezpieczeństwa będzie wartościowym przewodnikiem dla wszystkich specjalistów ds. bezpieczeństwa, niezbędnym źródłem informacji w pracach referencyjnych, edukacyjnych, analitycznych, eksperckich. Publikacja przyda się każdemu, kto zechce opanować najnowszą wiedzę i terminologię naukową z zakresu bezpieczeństwa, okaże się pomocna dla wszystkich zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa, zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród praktyków”.
Fragment Wstępu

Wersja drukowana

cena: 72 zł

niedostępna

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość