O dobro wspólne. Szkice z katolicyzmu społecznego

Rafał Łętocha

Problematyka tej publikacji dotyczy materii ważkiej, lecz w ostatnim czasie spychanej na margines refleksji (nie mówiąc już o praktyce) społecznej, jako z istoty rzeczy niewygodnej dla zwolenników prostej dychotomii: liberalizm – socjalizm. W tym podziale zwolennicy pierwszego stanowiska każde twierdzenie odstające „na milimetr” od dogmatu „niewidzialnej ręki” rynku nazbyt pochopnie skłonni są określać jako socjalistyczne, zwolennicy z kolei drugiego zazdrośnie strzegą swojego samozwańczego monopolu na „wrażliwość społeczną”. W jednym i drugim zaś wypadku samo istnienie katolickiej nauki społecznej jawi się jako „skandaliczna” uzurpacja przez Kościół prawa do wypowiadania się o kwestiach społecznych, zamiast trzymania się przysłowiowo „kruchcianych”. […] Autor daje wiele dowodów kompetencji w poruszonej problematyce i z pewnością należy do (niezbyt licznego) grona znawców katolicyzmu społecznego w kręgu polskich naukowców.

Z recenzji prof. Jacka Bartyzela


Książka Rafała Łętochy jest tekstem, który czyta się dobrze i przyswaja łatwo. Dlatego może spełniać rolę dydaktyczną nie tylko dla studentów, ale i dla szerokiego kręgu czytelników mających ambicje zrozumieć coś z tego, co się wokół nas dzieje, i według jakich reguł toczy się życie społeczne. Książka w sposób dyskretny propaguje taki sposób myślenia o ludzkiej wytwórczości i układach stosunków z nią związanych, który pokrywa się z założeniami personalizmu, odnosząc się sceptycznie do „panekonomizmu” zataczającego w XX i XXI wieku coraz to szersze kręgi.

Z recenzji prof. Bogumiła GrottaRafał Łętocha – ur. 1973, politolog i religioznawca. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, zastępca dyrektora w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Instytucie Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Autor książek Katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w myśli obozu narodowego lat okupacji (Lublin 2002) i Oportet vos nasci denuo. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna (Kraków 2006). Publikował m.in. w pismach: „Dialogue and Universalism”, „Dzieje Najnowsze”, „Fronda”, „Glaukopis”, „Nomos”, „Nowa Myśl Polska”, „Obywatel”, „Państwo i Społeczeństwo”, „Politeja”, „Polityka Narodowa”, „Pro Fide Rege et Lege”, „Studia Judaica”, „Studia Religiologica”, „Templum Novum”. Mieszka w Myślenicach.Wersja drukowana

cena: 32 zł

niedostępna